Công bố danh sách xét tuyển viên chức 2017

Lượt xem:Ngày đăng: 17/11/2017

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS TP.HCM thông báo danh sách niêm yết kết quả phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

Vị trí ứng tuyển: Chuyên viên phụ trách công tác hành chính, quản trị       

1. Ứng viên: Nguyễn Văn Trường

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 20/10/1980

Kết quả: ĐẠT

2. Ứng viên: Lê Văn Điều

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 1979

Kết quả: KHÔNG ĐẠT

Vị trí ứng tuyển: Kế toán/thủ quỹ           

1. Ứng viên: Đinh Thị Hồng

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 25/12/1983

Kết quả: ĐẠT

Vị trí ứng tuyển: Chuyên viên phụ trách chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, chăm sóc hỗ trợ trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (phụ trách PLTMC và OVC)         

1. Ứng viên: Phạm Văn Khang

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 27/3/1971

Kết quả: ĐẠT

Vị trí ứng tuyển: Chuyên viên phụ trách dược 

1. Ứng viên: Võ Thị Hồng Trâm

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 19/6/1979

Kết quả: ĐẠT

Có thể bạn quan tâm

    Tin gần nhất

    Video