Tuyển dụng Viên chức tháng 10 năm 2017

Lượt xem:Ngày đăng: 14/09/2017

THÔNG TIN TUYỀN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh có như cầu tuyển dụng các vị trí chuyên viên như sau:

Vị trí việc làm: Phụ trách dược (số lượng: 01 người)

Chức danh cần tuyển dụng: Dược sĩ (hạng III)

Mã ngạch: V.08.08.22

Yêu cầu:

- Cử nhân Dược

- Anh văn A

- Vi tính B

Mô tả công việc:

- Rà soát báo cáo tồn kho và báo cáo bệnh nhân ARV hàng tháng

- Tính kế hoạch phân phối thuốc mỗi 2 hoặc 3 tháng cho các phòng khám

- Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật định kỳ việc quản lý, sử dụng thuốc HIV/AIDS 2-3 lần/năm

- Kiểm kê định kỳ thuốc ARV 1-2 lần/năm

- Phối hợp với cán bộ dược  địa phương thực hiện kiểm tra chéo về quản lý thuốc ARV và Methadone.

- Đào tạo tại chỗ cho nhân viên cấp phát thuốc mới

- Mua sắm thuốc ARV, OI (nếu có), làm việc với các nhà cung cấp thuốc ARV nhằm đảm bảo cung cấp thuốc liên tục, giá cả phù hợp

- Tham mưu, đề xuất lãnh đạo các chủ trương liên quan dược.

- Phụ trách triển khai và giám sát chương trình cảnh giác dược trong sử dụng thuốc ARV và Methadone.

- Báo cáo tổng hợp định kỳ, thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của Trưởng, Phó Khoa/Phòng và  Lãnh đạo Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm và Trưởng Phó Khoa/Phòng phân công

Vị trí việc làm: Phụ trách công tác hành chính, quản trị (số lượng: 01 người)

Chức danh cần tuyển dụng: Chuyên viên (hạng III)

Mã ngạch: 01.003

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học

- Có kinh nghiệm trong công tác hành chính - quản trị, văn thư lưu trữ

- Anh Văn B

- Vi tính A

Mô tả công việc:

- Xin phép đoàn đi, đến công tác tại Trung Tâm

- Xin tiếp nhận và gia hạn các dự án

- Đăng ký phòng họp,  máy móc trang thiết bị

- Nhiệm vụ nhận - chuyển công văn, báo cáo và lưu vào sổ theo quy định; xử lý công văn chính xác và đúng thời gian. Kiểm tra và ghi nhận thời gian gửi báo cáo, tổng kết theo tháng, quý

- Quản lý con dấu, công tác văn thư, lưu trữ

- Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ.

 - Phụ trách kiểm tra hồ sơ, trình ký, kiểm tra mail công văn đến

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc TT và Trưởng, Phó phòng  phân công

Vị trí việc làm: Phụ trách chương trình Tư vấn về xét nghiệm và tư vấn về tuân thủ điều trị (số lượng: 01 người)

Chức danh cần tuyển dụng: Chuyên viên (hạng III)

Mã ngạch: 01.003

Yêu cầu:

- Cử nhân Y tế công cộng

- Có kinh nghiệm trong công tác hành chính - quản trị, văn thư lưu trữ

- Anh Văn B

- Vi tính A

Mô tả công việc:

- Chịu trách nhiệm chính cho các hoạt động cung cấp dịch vụ cho phòng khám bao gồm tư vấn xét nghiệm và tư vấn tuân thủ điều trị cho bệnh nhân đến khám tại Trung Tâm.

- Chịu trách nhiệm các hoạt động liên quan đến chăm sóc hỗ trợ cho các PKNT trên địa bàn TP.

- Thực hịên công tác chuẩn bị nội dung và hỗ trợ cán bộ chương trình triển khai các lớp tập huấn, hội  thảo về chương trình Tư vấn về xét nghiệm và tư vấn về tuân thủ điều trị

 - Thực hiện công tác phân phối quản lý test xét nghiệm HIV cho chương trình HTC bao gồm: PMTCT và VCT 

- Tổng hợp báo cáo sử dụng test của các đơn vị, lên dự trù cấp test, gửi nhà phân phối để cấp cho đơn vị

- Hỗ trợ Phó Khoa/Phòng trong việc thực hiện báo cáo tổng hợp của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm và Trưởng, Phó Khoa/Phòng phân công

Vị trí việc làm: Quản lý chương trình LIS, hỗ trợ công nghệ thông tin (CNTT) cho hệ thống (số lượng: 01 người)

Chức danh cần tuyển dụng: Chuyên viên (hạng III)

Mã ngạch: 01.003

Yêu cầu:

- Cử nhân Công nghệ thông tin

-  Anh Văn B

Mô tả công việc:

- Quản lý, hỗ trợ, giám sát việc triển khai chương trình LIS – chương trình kết nối thông tin từ phòng xét nghiệm đến các khoa điều trị và quản lý kết quả xét nghiệm ở các đơn vị, bảo đảm hệ thống LIS vận hành ổn định, hiệu quả.

- Bảo đảm hệ thống các phần mềm của Trung tâm luôn vận hành ổn định

- Tham gia tổ chức các buổi tập huấn về ghi chép sổ Đăng ký trước điều trị ARV, sổ Điều trị ARV, tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm để hỗ trợ các đơn vị cơ sở quản lý số liệu và lập báo cáo.

- Phụ trách nhiệm vận hành và bảo đảm an toàn các phần mềm hiện có thuộc hệ thống thông tin của Trung tâm: cổng thông tin điện tử, cấp thẻ, chăm sóc điều trị và các chương trình liên quan khác.

- Kiểm tra chéo giữa dữ liệu Trung tâm quản lý và báo cáo lưu  tại đơn vị (báo cáo giấy, data trên máy vi tính)

- Đánh giá khả năng xử lý quản lý data của nhân viên phụ trách báo cáo tại đơn vị thông qua việc xem xét tình hình lưu trữ data trên máy vi tính (thông tin đầy đủ, rõ ràng hay không)

- Hỗ trợ các công việc liên quan đến máy tính cho các máy tính trong Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm và Trưởng, Phó Khoa/Phòng phân công.

Vị trí việc làm: Kế toán (số lượng: 01 người)

Chức danh cần tuyển dụng: Kế toán viên

Mã ngạch: 06.031

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành kế toán

- Anh Văn B

- Vi tính A

Mô tả công việc:

- Quản lý toàn bộ khối lượng tiền mặt tại quỹ.

- Theo dõi các số lượng hàng nhập - xuất - tồn kho hàng tháng

- Chịu trách nhiệm quản lý khối lượng tiền mặt tại quỹ

- Thường xuyên đối chiếu kiểm kê tồn quỹ tiền mặt hàng tháng

- Hàng tuần (2 lần) nộp tiền mặt tại kho bạc

- Thanh toán tiền mặt với nhân viên hoặc khách hàng

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm và Trưởng/Phó Khoa/Phòng phân công

Vị trí việc làm: Phụ trách chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, chăm sóc hỗ trợ trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ( phụ trách PLTMC và OVC) (số lượng: 01 người)

Chức danh cần tuyển dụng: Bác sĩ (hạng III)

Mã ngạch: V.08.01.03

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Bác sĩ (hệ chính quy) trở lên đúng chuyên ngành: Nắm vững các kiến thức chuyên môn và quan điểm, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn kỹ thuật.

- Anh Văn B

- Vi tính A

Mô tả công việc:

- Tham mưu, đề xuất cho Trưởng, Phó Khoa/Phòng, Lãnh đạo Trung tâm các chủ trương, chính sách, quy định liên quan đến công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, chăm sóc hỗ trợ trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực trong hoạt động chăm sóc điều trị HIV/AIDS, kể cả trước triển khai dịch vụ và trong khi triển khai dịch vụ. Điều phối các nguồn lực đảm bảo cho hoạt động đào tạo liên quan đến HIV/AIDS của các đơn vị CSĐT.

- Phối hợp với các cơ sở, bệnh viện, các Sở, ngành, để lập kế hoạch hoạt động hàng năm.

- Thực hiện các báo cáo liên quan chương trình phòng tư vấn xét nghiệm, phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, chăm sóc điều trị nhi.

- Giám sát hoạt động hương trình Phòng lây truyền từ mẹ sang con tại các cơ sở, Giám sát các khóa tập huấn liên quan đến chương trình Phòng lây truyền mẹ con do Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản, BV Từ Dũ và BV Nhi Đồng 1, BV Nhi Đồng 2 tổ chức.

- Hỗ trợ các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai chương trình nhằm bảo đảm chất lượng và mục tiêu theo đúng kế hoạch và chiến lược chung của chương trình toàn thành phố.

- Tham gia hỗ trợ các nghiên cứu, đánh giá, lượng giá chương trình liên quan tư vấn xét nghiệm HIV, phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, chăm sóc điều trị.

- Báo cáo tổng hợp định kỳ, thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của Trưởng, Phó Khoa/Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung Tâm và Trưởng, Phó Khoa/Phòng phân công.

1. Điều kiện và quy định chung về đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

- Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

- Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

- Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

- Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi).

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

- Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

2. Hình thức tuyển dụng:   

 - Xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp

3. Đối tượng ưu tiên (quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Nghị Định 29/2012/NĐ-CP)

- Có giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

4. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

- Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 của Thông tư 15/2012/TT-BNV);

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời gian 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

- Bản sao (công chứng) các loại giấy tờ tùy thân: Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú tại TP. Hồ Chí Minh;

- Bản sao (công chứng ) Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm toàn khóa học, điểm tốt nghiệp

- Bản sao (công chứng ) chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

- Giấy chứng nhận sức khỏe (Theo thông tư 14/2013/TT-BYT) do Bệnh viện Quận, Huyện cấp không quá 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

5. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

- Từ ngày 14/9/2017 đến hết ngày 13/10/2017

- Địa điểm nộp hồ sơ: 

          Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ:  121 Lý  Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

- Số điện thoại liên hệ:          Anh Huy           - 028.9309309             ext 218

                                              Chị Phượng     - 028.9309309             ext 135

Có thể bạn quan tâm

    Tin gần nhất

    Video