Phiếu đánh giá nhu cầu cá nhân

“Sức khỏe của bạn trong tay bạn”, bạn thật sự quan tâm đến sức khoẻ của mình chưa? Hãy dành vài phút để tự đánh giá nguy cơ và nhu cầu sử dụng các dịch vụ về HIV của mình.


Tham gia hoạt động này, các bạn sẽ trả lời bộ câu hỏi ngắn tự điền trong đường link này. Các câu trả lời của các bạn sẽ hoàn toàn được giữ bí mật và chỉ được sử dụng để hỗ trợ các bạn trong việc tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS sau này.

 

Video